On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Петък, 24/05/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето
Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
11:36:36 - 14/01/2023
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА:
Спортна зала „Васил Левски“ в Пазарджик е публична общинска собственост. Всички приходи от нейната експлоатация, в това число наеми за ползване и други, би трябвало да влизат или директно в общинската хазна, или в касата на „Жилфонд“ – общинската структура, която сега стопанисва залата.
ТАКА ЛИ Е НАИСТИНА?
Повече от половин година една застрахователна компания в нарушение на общинските наредби е монтирала свои реклами върху фасадата на спортната зала.
За да се монтира рекламно съоръжение върху нечий имот трябва да има съгласие от неговия собственик. Такъв е редът, регламентиран в общинската Наредба за рекламната дейност в община Пазарджик. Според, Чл.8.(1) от същата: „Не се разрешава монтирането на рекламно-информационни елементи върху сграда или съоръжение без писменото съгласие на техния собственик.“
Няма данни Общинският съвет в Пазарджик, който е собственик на сградата, да е вземал решение за даване на съгласие върху нейната фасада да се монтират рекламно-информационни елементи.
Отделно от това, за да се ползва под наем част от общински имот (а фасадата на залата е именно част от такъв) трябва да има решение на Общинския съвет.
Няма данни Общинският съвет в Пазарджик, който е собственик на сградата, да е вземал решение за отдаване под наем, нито такива да е провеждан конкурс или търг за това.
Възможно ли е рекламата, която си е направила застрахователната компания, да е незаконна?
Да, възможно е и ако не са спазени общинските наредби, кметът трябва незабавно да разпореди нейното премахване.
Възможно ли е обаче някой да направи такова нещо в Пазарджик и това да стане без знанието и съгласието или поне без мълчаливото одобрение на кмета?
Категорично НЕ!!!
В Община Пазарджик и всичките й структури никой не прави нищо без то да е одобрено или съгласувано с Тодор Попов.
Законът му е вменил задължението да се грижи и да стопанисва общинското имущество по определен от Общинския съвет начин.
Допълнителна доза притеснение в този случай буди и фактът, че точно тази застрахователна компания налива сериозни средства в касата на един от спортните клубове в Пазарджик, който не е общински, но в чието ръководство влизат племенникът на кмета, гимнастичката на кмета и други негови любимци.
Казано с други думи, възможно ли е в Община Пазарджик да се случва следното?
1. Частна фирма слага своя реклама върху общинска сграда без разрешение и без договор със собственика.
2. Частната фирма се облагодетелства, защото не плаща наеми и такси на Общината.
3. Спортен клуб, в чието ръководство влизат приближени до кмета лица, се облагодетелства, като получава пари под формата на спонсорство от същата частна фирма, която не плаща на Общината.
4. Общината е лишена от финансови приходи от такси или наеми.
5. Кметът не знае нищо и не прави нищо.
Ако все пак Тошко, Сашко, Ренетка и другите хубавци от управителния съвет на спортния клуб са знаели, че Общината е финансово ощетена, защото не получава пари, за сметка на спортния клуб, който ръководят и на частния рекламодател, това престъпление ли е?
В Наказателния кодекс пише следното:
Чл. 282. Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години…
Както и:
Чл. 283. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.
Надявам се прокуратурата да извърши обективно разследване по този сигнал и да установи дали Тодор Попов, в съучастие с негови близки, е нарушил закона и е допуснал финансови облаги за трети лица, като в същото време е допуснал да се ощети бюджета на Общината.
Кметът на Пазарджик публично е признавал, че е наясно как се правят някои неща в съдебната система и в прокуратурата, както и обича да демонстрира близост с много пазарджишки магистрати.
Тъй като аз, за разлика от г-н Попов, не знам и не съм наясно „как се правят някои неща в съдебната система и прокуратурата“, но вярвам на казаното от моя кмет, за негово успокоение ще изпратя копие от настоящия сигнал и до друга институция.
Благо СОЛОВ,
общински съветник
Прочетена 62663 пъти

Коментари до момента

 
Добавил: Общинар
12:04:04 - 14/01/2023

Г-н Попов лично разпореди рекламата за ОЗК застраховки да се сложи на залата. Никой не смее да му противоречи, макар всички да знаем че е незаконно и парите отиват при Сашко за да плаща на волейболисти.

Камберова не знам дали има нещо общо.

Добавил: Мерито
14:01:11 - 14/01/2023

На Сашко ми дреме на дедовия. Ще го глобят 100 лева, той щипва по 100 бона от спонсора.

Прокуратурата няма да си мръдне пръста, защото са хора на Пурко всичките и го пазят, особено кака Бени

Добавил: Веселинова
15:03:23 - 14/01/2023

Солов, стига сте хвърляли клевети по г-н Попов и неговия екип . Ако не бяха те нашия град го няма на спортната карта на Света ! И кой друг е благословен от папата? Не ви отива подобно отношение. Преди никой не беше чувал за Пазарджик. Не бива да допускаме някакви незначителни грешки да пречат на работата на този прекрасен екип, който ръководи нашата община. Вие си гледайте бизнеса а той да си гледа ръководството на Общината!

Добавил: До Веселинова
15:14:30 - 14/01/2023

Госпожо, вие пихте ли си хапчетата или живеете в някой друг град и сега се включвате за да си начешете езика?

Добавил: Бай Христо
15:37:24 - 14/01/2023

Пари има само за спортовете, които са на Сашко, Ренета, дебелата Забуртова и други хора на Тошко и работят за преизбирането му.

За него спорта е само Пи Ар.

Всичко друго е отрязано и се оправяме кой както може.

Това ли е спортен град? Ако клякаш пред кмета има пари, ако не - духаш супата?

Страница 1 от 7
Първа
Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща

Добавяне на коментар

 
 
 
 
символи можете да въведете още

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg