On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ    Четвъртък, 21/03/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
 
След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми
Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика
За платен достъп до архива въведете код:

Приеми | Закупи
 

Как на две инстанции осъдиха “Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Назад
Напред

Запознайте се с ...

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
09:24:13 - 11/12/2017
Градоначалникът закупил от близка до него фирма земеделски имот за 115 пъти по-висока цена, от тази, за която е бил продаден 3 години по-рано. Освен това Рачев е възложил в нарушение на ЗОП редица дейности на дружества, с които има връзка.
Марин Рачев
„Изпращам по компетентност на Специализирана прокуратура материалите по преписката с оглед налични данни за осъществени състави на престъпления по чл. 220 и чл. 282 НК от страна на кмета на община Септември Марин Рачев”. Такова е заключението на прокурор от специализирано звено „Антикорупция” към Софийска градска прокуратура (СГП) от края на месец ноември 2017 г., съобщиха току-що от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември". В документа подробно се изброява хронологията на извършената проверка на действията на градоначалника на Септември вследствие на получен сигнал от Инициативния комитет и други лица. В сигнала са изложени твърдения за сключване на договори и възлагане на обществени поръчки в нарушение на закона от настоящия кмет на община Септември Марин Рачев с дружества, които са представлявани от свързани с него лица.
По случая е била извършена предварителна проверка от ДАНС - ТД –Пазарджик, след приключване на която преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 282 НК. В хода на проверката са изискани и приобщени документи от АДФИ и от Община Септември, снети са и сведения от лица, имащи отношение към случая.
В постановлението се визира серията от препродажби на имот с площ 95.535 дка в местността „Бунара" на село Варвара, който първоначално е бил собственост на вече заличената от съда „Стройкомерс” ООД през 2014 г., когато управител и съсобственик на дружеството е била сестрата на Марин Рачев, Татяна Петлова. Той е продаден от съдия изпълнител на публична продан за 12 250 лв. на „Петролин" ЕООД с управител Милен Кехайов. По-късно Кехайов продава същия имот на 26.05.2015 г. на „Лео газ 80" ЕООД за същата сума от 12 250 лева. Последва разделянето му от „Лео газ 80" на отделни парцели, в резултат на което е образуван нов поземлен имот, част от големия, с площ 10 дка в местността „Бунара" на село Варвара. В мандата на Марин Рачев на 17.03.2017 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот той е продаден от „Лео газ 80" ЕООД на Община Септември за сумата от 147 580 лева без ДДС!!! Собственик на „Лео газ 80" ЕООД към момента на продажба на имота е Владимира Йорданова Бояджийска. Или, с други думи, съдебният изпълнител е продал големия имот от 95.535 дка за 128.22 лв. на декар, а Община Септември купува от „Лео газ 80" 10 дка от същия имот за цена 147 580 лв. или за 14 758 лв. на декар??? Излиза, че за период от три години цената на декар земеделска земя, касаеща конкретния имот, намиращ се в местността „Бунара" на село Варвара, е скочила 115 пъти!?!
По-нататък в постановлението на СГП се казва, че от придобитите документи и направените анализи може да се направи изводът, че при провеждането на обществените поръчки от Община Септември са допуснати множество нарушения на Закона за обществените поръчки. Обществените поръчки са спечелени от фирми, за които има основателни предположения за близки връзки между собствениците на фирми и кмета Марин Рачев. В документа се казва още: „Според изготвения доклад от експерти от АДФИ по време на изпълнение на строително-монтажните дейности са съставяни документи за осъществен контрол, но реално той не е упражняван. От взетите обяснения на засечените лица е видно, че фирмите, които са изпълнители на обществените поръчки, нямат необходимата техника и работна сила за изпълнение на заложените дейности. Те не могат да обяснят какви точно дейности са осъществени, което е предпоставка да се смята, че фирмите им се управляват от други лица. Собствениците на фирми сключвали допълнителни договори за наеми, което оскъпява цената на проектите. По мнение на експерти в строителния бизнес нанесените щети на Община Септември от гореизложената информация възлизат на около 13 000 000 лева”.
Според прокуратурата изложените факти допускат, че са налице кръгове около кмета на община Септември, които защитават частни корпоративни интереси за сметка на бюджета на Общината и държавния бюджет. В постановлението на СГП следва конкретно визиране на фирмите, собствениците и управителите им: „Лицата Гергана Стоянова, Светла Димитрова и Владимира Бояджийска са собственици или в управлението на 11 фирми, които са спечелили обществени поръчки или изпълняват услуги по договор с Община Септември. Гергана Симова Стоянова живее на съпружески начала със Стоимен Димитров Загорски. Стоимен Загорски е собственик на фирми „Чепинска кариера” ЕООД и „Менсъл груп" ЕООД. В тези същите фирми като управител и впоследствие „собственик в сянка" е участвал и Марин Рачев, настоящ кмет на община Септември. В настоящия момент Стоимен Загорски, по думите на майка му, е служител в Община Септември. Светла Стоименова Димитрова е майка на Стоимен Димитров Загорски. Владимира Йорданова Бояджийска е съпруга на Пламен Димитров Бояджийски. Пламен Бояджийски е в изключително близки приятелски отношения с кмета на община Септември Марин Рачев. Тъщата на Марин Рачев, Ванюша Атанасова Петрова и сестрата на Марин Рачев, Татяна Василева Петлова са в управлението на Сдружение ФК „Локомотив 1925". Отделно от това Владимира Бояджийска и съпругата на кмета Марин Рачев - Васка Рачева, са в роднинска връзка по съребрена линия /втори братовчеди/. Владимира Бояджийска като собственик на фирма „Лео газ 80" ЕООД е собственик на имота, на който е построена бензиностанция, находяща се на входа на гр. Септември. Бензиностанцията е собственост на Марин Рачев. На логото е изписано „Рачев" и в настоящия момент. Бензиностанцията е отдадена под наем на фирма „ОЙЛ Транс-ПЗ" ЕООД. Собственик на фирмата е Станимира Тодорова Асиева, за която се предполага, че е подставено лице на кмета на община Септември Марин Рачев”.
Според прокурора от СГП от събраните в хода на проверката материали може да се направи основателен извод, „че кметът на община Септември Марин Рачев е възложил в нарушение на ЗОП редица дейности на дружества, с които има връзка - бил е съдружник в същите, управители и собственици на дружествата са негови близки и роднини”. С това той е нарушил служебните си задължения с цел да облагодетелства въпросните фирми, като в нарушение на ЗОП им е възлагал дейности при свободно договаряне. „Голяма част от тези дейността не са изпълнени в пълен обем или въобще не са извършени, като въпреки това са разплатени, с което е причинена и вреда на Общината. Вредните последици са се изразили и в невъзможността да бъдат договорени по-изгодни за Община Септември условия, което би могло да бъде сторено при провеждане на законосъобразни процедури по ЗОП. Отделно от това с придобиването на визирания по-горе недвижим имот на цена значително над пазарната, кметът е осъществил и състава на престъпление по чл. 220 НК”, се казва още в постановлението.
„Намирам, че по преписката са извършени всички необходими и възможни действия за изясняване на фактическата обстановка. Считам, че в хода на проверката са събрани достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер и конкретно по чл. 220 и чл. 282 НК от страна на кмета на община Семтември Марин Рачев, поради което и следва да се образува наказателно производство”, е заключението на прокурора от СГП.
Материалите по преписката са изпратени по компетентност на Специализираната прокуратура с оглед налични данни за осъществени състави на престъпления по чл. 220 и чл. 282 НК от страна на кмета на община Септември Марин Рачев, завършва постановлението на СГП.
Прочетена 137910 пъти            <<< Назад    


Узаконяване на сондажни кладенци

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453