On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 18/01/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
14:14:18 - 01/09/2019
Общината явно е решила да обърне по-сериозно внимание на уличната и пътната мрежи, тъй като за предишния 3-годишен период бяха заложени 5 млн. лв., но изпълнителят беше същият
С 51.13 точки „Еко-Хидро-90" ООД, гр. Пазарджик печели конкурса за „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик“, става ясно от публикуваното решение на интернет страницата на общинска администрация. Вторият оцелял от общо четирима участници „Трейс-Пьтно строителство" АД, гр. София е с 40.43 точки. Припомняме, че в процедурата се включиха още „Пътстрой" ООД, гр. Пазарджик и „Мегаинвест-холд" ЕООД, гр. Пловдив, но първият беше отстранен още преди отваряне на ценовите оферти, а вторият – след разглеждането им.
Ремонтните работи на улици и пътища, предмет на поръчката, са предвидени за извършване в урбанизираната територия на гр. Пазарджик, населените места в общината – селата Алеко Константинова, Априлци, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Дебращица, Добровница, Драгор, Звъничево, с.Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Говедаре, Сбор, Огняново, Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая, Синитево, Тополи дол, Хаджиево, Цар Асен, Црънча, Черногорово и Юнаците и общинските пътища на територията на общината. В урбанизираната територия на гр. Пазарджик подлежат на поддръжка улици, част от които представляват участъци от републиканска пътна мрежа.
Поръчката е за срок от две години, считано от октомври 2019 г., а сумата, която ще бъде похарчена, възлиза на 4 млн. лв. Прави впечатление, че Общината явно е решила да обърне по-сериозно внимание на уличната и пътната мрежи, тъй като за предишния 3-годишен период бяха заложени 5 млн. лв., но изпълнителят отново беше „Еко-Хидро-90" ООД.
Прочетена 79893 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg