On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 15/12/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище
В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
15:22:39 - 19/11/2019
В началото на 2015 г. „Еко хидро - 90“ получи пак толкова за изграждане на временно съоръжение - буни и продълбочаване на дъното на реката
Снимката е направена веднага след изграждането на буните от "Еко хидро - 90"
На 15 ноември в Областна администрация бяха отворени офертите за обществената поръчка с предмет „Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десен бряг на река Марица срещу устието на река Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр. Пазарджик”.
От техническата документация на поръчката става ясно, че обектът е разположен в землищата на гр. Пазарджик и на с. Мокрище. Вследствие на проливните дъждове в края на 2014 г. със заповед №3118/17.11.2014г. на кмета на община Пазарджик е обявено бедствено положение. Високият приток в язовир Тополница и контролираното му изпускане, наличието на наноси и растителност в леглото на р. Тополница водят до рушене на десния /южен/ бряг на р. Марица /срещу устието на р. Тополница/ в участъка от 1+570 до 1+730, което представлява пряка опасност за сондажните кладенци за питейна вода №1,2,3 и 4 от група изток и главните водопроводи за водоснабдяване на гр. Пазарджик. Аварийно през 2015 г. са изградени две съоръжения /2 буни/ за предотвратяване на по-нататъшно разрушаване при обичаен воден поток. В продължение на последните три години са настъпили значителни изменения на ерозиралия десен бряг на р. Марица. Отнесени са значителни земни маси и ерозията на десния бряг продължава застрашително към вододайната зона, въпреки изградените две временни защитни буни от скални маси. Постъпилите няколкократно много високи водни количества са променили хидравличния режим на течението при устието на р. Марица над гр. Пазарджик. Водното количество, постъпващо от р. Тополница е нараснало по-бързо от това на р. Марица, настъпила е промяна в отношението между количествата и скоростите на течение на двете реки, образувало се е много по-голямо завихряне на течението при устието от вливащата се р. Тополница. Периферията на вихъра от една страна е подприщила притока от р. Марица и нейното ниво се е повдигнало, а същевременно голямата странична и дънна скорост на течението е ерозирала десния бряг на р. Марица точно срещу устието. Отнесени са значителни земни маси от брега, разрушена е част от наличната бетонна стена. Дължината на ерозиралия фронт е около 370 м – от устието на главния отводнителен канал в землището на с. Мокрище до края на бетонната укрепителна стена по десния бряг на р. Марица преди новия мост в южната промишлена зона. Територията зад ерозиралия бряг представлява обработваеми земеделски земи и вододайна зона за помпената станция на гр. Пазарджик. В зоната на по-ниското налягане -в центъра на вихъра се е оформил остров от наноси. Такъв остров има и зад фронта на високото налягане на вихъра, където подприщваното течение на р. Марица намалява скоростта си и отлага наноси.
В заповедта на областния управител се казва, че целта на обявената обществена поръчка е да бъде изградена брегозащитна дига, която да възстанови досегашното речно течение и да защитава десния бряг от нова ерозия. Брегозащитата може да бъде преливаема. Речните диги остават непроменени. Изготвен е площен /двуизмерен/ хидравличен модел на речното течение в зоната на устието. Брегозащитата е оразмерена според максималните скорости на течението. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от 270 календарни дни, както и да не бъде по-кратък от 180 календарни дни. Максимално допустима стойност за укрепване на десен бряг на р. Марица е 828 514 лева без включен ДДС.
Припомняме, че през април 2015 г. 937 109 лв. бяха отпуснати на заседанието на МС по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на Община Пазарджик за «каменни насипни буни на р. Марица за предотвратяване рушенето на десния й бряг в участъка до помпената станция Мокрище, направа на просека в коритото й и удълбочаване на същото», съобщиха тогава за "Виделина" от пресцентъра на кабинета. Припомняме също, че за същите дейности на същото място на „Еко хидро - 90” в началото на 2015 г. година бяха платени 522 хил. лв. с включено ДДС, а впоследствие сумата набъбна до почти милион лева. Тогава кметът Тодор Попов заяви, че Общината си е свършила работата с изграждането на въпросните буни, но тъй като те са само временни съоръжения, окончателното решаване на проблема е работа на държавата. От своя страна областният управител Трендафил Величков съобщи, че на първо време ще искат финансиране за проект за постоянни защитни съоръжения, след което ще се търсят пари за тяхното изграждане.
Снимката е направена веднага след изграждането на буните от "Еко хидро - 90"
Състоянието на брега в края на 2014 г.
Прочетена 12348 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg