On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 21/04/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“ Срещу СКАНДАЛНИ решения и практики на ОбС и администрацията в Септември се ОБЯВИХА днес депутат и съветници от „Възраждане“
НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик НЕ е нормално съветник да ПОЛУЧАВА месечно 2 000 лв., почти 2 пъти ПОВЕЧЕ от средната заплата за община Пазарджик

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
11:36:36 - 14/01/2023
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА:
Спортна зала „Васил Левски“ в Пазарджик е публична общинска собственост. Всички приходи от нейната експлоатация, в това число наеми за ползване и други, би трябвало да влизат или директно в общинската хазна, или в касата на „Жилфонд“ – общинската структура, която сега стопанисва залата.
ТАКА ЛИ Е НАИСТИНА?
Повече от половин година една застрахователна компания в нарушение на общинските наредби е монтирала свои реклами върху фасадата на спортната зала.
За да се монтира рекламно съоръжение върху нечий имот трябва да има съгласие от неговия собственик. Такъв е редът, регламентиран в общинската Наредба за рекламната дейност в община Пазарджик. Според, Чл.8.(1) от същата: „Не се разрешава монтирането на рекламно-информационни елементи върху сграда или съоръжение без писменото съгласие на техния собственик.“
Няма данни Общинският съвет в Пазарджик, който е собственик на сградата, да е вземал решение за даване на съгласие върху нейната фасада да се монтират рекламно-информационни елементи.
Отделно от това, за да се ползва под наем част от общински имот (а фасадата на залата е именно част от такъв) трябва да има решение на Общинския съвет.
Няма данни Общинският съвет в Пазарджик, който е собственик на сградата, да е вземал решение за отдаване под наем, нито такива да е провеждан конкурс или търг за това.
Възможно ли е рекламата, която си е направила застрахователната компания, да е незаконна?
Да, възможно е и ако не са спазени общинските наредби, кметът трябва незабавно да разпореди нейното премахване.
Възможно ли е обаче някой да направи такова нещо в Пазарджик и това да стане без знанието и съгласието или поне без мълчаливото одобрение на кмета?
Категорично НЕ!!!
В Община Пазарджик и всичките й структури никой не прави нищо без то да е одобрено или съгласувано с Тодор Попов.
Законът му е вменил задължението да се грижи и да стопанисва общинското имущество по определен от Общинския съвет начин.
Допълнителна доза притеснение в този случай буди и фактът, че точно тази застрахователна компания налива сериозни средства в касата на един от спортните клубове в Пазарджик, който не е общински, но в чието ръководство влизат племенникът на кмета, гимнастичката на кмета и други негови любимци.
Казано с други думи, възможно ли е в Община Пазарджик да се случва следното?
1. Частна фирма слага своя реклама върху общинска сграда без разрешение и без договор със собственика.
2. Частната фирма се облагодетелства, защото не плаща наеми и такси на Общината.
3. Спортен клуб, в чието ръководство влизат приближени до кмета лица, се облагодетелства, като получава пари под формата на спонсорство от същата частна фирма, която не плаща на Общината.
4. Общината е лишена от финансови приходи от такси или наеми.
5. Кметът не знае нищо и не прави нищо.
Ако все пак Тошко, Сашко, Ренетка и другите хубавци от управителния съвет на спортния клуб са знаели, че Общината е финансово ощетена, защото не получава пари, за сметка на спортния клуб, който ръководят и на частния рекламодател, това престъпление ли е?
В Наказателния кодекс пише следното:
Чл. 282. Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години…
Както и:
Чл. 283. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 1973 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.
Надявам се прокуратурата да извърши обективно разследване по този сигнал и да установи дали Тодор Попов, в съучастие с негови близки, е нарушил закона и е допуснал финансови облаги за трети лица, като в същото време е допуснал да се ощети бюджета на Общината.
Кметът на Пазарджик публично е признавал, че е наясно как се правят някои неща в съдебната система и в прокуратурата, както и обича да демонстрира близост с много пазарджишки магистрати.
Тъй като аз, за разлика от г-н Попов, не знам и не съм наясно „как се правят някои неща в съдебната система и прокуратурата“, но вярвам на казаното от моя кмет, за негово успокоение ще изпратя копие от настоящия сигнал и до друга институция.
Благо СОЛОВ,
общински съветник
Прочетена 60940 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg