On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Понеделник, 06/02/2023     e-mail: videlinabg@abv.bg
Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН Тодор Попов пред ОбС за Славчо Върбаков, изсечените „САМОРАСЛЯЦИ“ край Априлци и държавата с „НАЙ-ВИСОКА ПРЕСТЪПНОСТ И НАРКОТИЦИ“, която ни спира за ШЕНГЕН

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
15:22:35 - 04/11/2022
Според регионалния министър предоставените от Общината проекти на подробен устройствен план (ПУП) и парцеларен план (ПП) за обекта трябва да се променят, тъй като при изготвянето им не са били отчетени действащите планове за територията. Освен това преработките на ПУП - ПП е възможно да доведат и до корекция на разработения идеен проект, който ще е необходим за обявяване на нова обществена поръчка за строителство и строителен надзор. Тепърва се прави и преценка за необходимостта от ОВОС.
Архив "Виделина" от първата копка на Западния околовръстен път, направена още през 2019 г.
През август 2022 г. между представители на АПИ и Община Пазарджик е била проведена среща, на която е установено, че проектът за Западен околовръстен път на Пазарджик е бил в начален етап на проектна подготовка и за реализацията му ще е необходим значителен времеви ресурс. Така започва отговорът на служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков на въпрос на народните представители от „Продължаваме Промяната“ Петър Куленски и Ивайло Шотев. Те питат: На какъв етап е процедурата по проектиране и изграждане на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик и кога най-късно следва да бъдат приключени строителните дейности?
Според министъра на същата среща между АПИ и Общината било констатирано, че предоставените от Общината проекти на подробен устройствен план (ПУП) и парцеларен план (ПП) за обекта трябва да се променят, тъй като при изготвянето им не са били отчетени действащите планове за територията. Преработките на ПУП - ПП е възможно да доведат и до корекция на разработения идеен проект, който ще е необходим за обявяване на нова обществена поръчка за строителство и строителен надзор.
Припомняме, че през март 2021 г. беше обявена обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Западен обход на град Пазарджик, от км 123+000 до км 128+900”. Тя обаче е прекратена, тъй като всички подадени оферти за участие в нея не са отговаряли на условията и изискванията на тръжната процедура. Още през 2019 г. обаче беше направена първа копка на обекта в присъствието на тогавашния премиер Бойко Борисов.
Министър Шишков съобщи също, че осигуряването на устройствената основа за обекта е ангажимент на Община Пазарджик съгласно Споразумение за сътрудничество от 26.06.2020 г. В тази връзка Общината следва да представи нужните проекти на ПУП в степен на пълнота и качество за одобряването им от компетентния орган. След влизането им в сила ще може да се пристъпи към отчуждаване на засегнатите имоти.
По-нататък в изложението си регионалният министър добави, че за инвестиционното намерение липсвало и становище на компетентния орган по околна среда. То е задължително условие за получаване на разрешение за изработване на ПУП и одобряването му, както и за издаване на разрешение за строеж на обекта. С оглед на това са предприети действия за провеждане на екологичната процедура. Въз основа на внесено уведомление от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пазарджик е постановила провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка АПИ е сключила договор на 21.09.2022 г. за изработване на Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение. Към момента информацията е в процес на изготвяне. След това ще бъде предоставена на компетентния орган за произнасяне.
От страна на Община Пазарджик са били представени проекти на ПУП за теренното обезпечаване на обекта, които са разгледани от експерти на АПИ. Установено е, че за етап I (участъкът от бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Любен Боянов“, с дължина 1540 м) от страна на Общината е бил процедиран и одобрен проект на ПУП и отчуждителните процедури са били приключили почти изцяло. Или този участък е бил теренно обезпечен.
За етап II (участъкът от път II-З7 Джурово - Пазарджик - Доспат до бул, „Александър Стамболийски“, с дължина 1628 м) от Общината е бил процедиран и одобрен проект на ПУП - Парцеларен план, но отчуждителните процедури не са стартирали.
За етап III (участъкът от ул, „Любен Боянов“ до път II-37 Джурово - Пазарджик - Доспат (вход с. Главиница), с дължина 1780 м) не са извършвани устройствени и отчуждителни процедури.
Предвид това, както и предвид сключеното споразумение, към момента се уточнявало кой трябва да е компетентният орган за одобряване проекта на ПУП за етап III и кой административен орган следва да извърши отчуждителните процедури за етапи II и III.
Прочетена 38146 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg