On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ    Неделя, 17/02/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
 
След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми
Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика
За платен достъп до архива въведете код:

Приеми | Закупи
 

Как на две инстанции осъдиха “Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Назад
Напред

Запознайте се с ...

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
23:40:11 - 08/10/2018
Странно е, че делото е заведено преди да изтече и година от подписването на договора, а същите две фирми са извършили и санирането на всичките жилищни сгради в Септември
Владимира Бояджийска
Сумата от 208 100.05 лева с включено ДДС иска да му бъде платена от Община Септември чрез заведено съдебно дело ДЗЗД „Консорциум Ремонти и възстановяване - Септември“, със съдружници „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД и „Строителна техника ПЗ“ ЕООД с управител Владимира Бояджийска, става ясно от определение на Окръжен съд – Пазарджик. Съдебният акт е постановен след закрито заседание, проведено на 19 септември тази година, а това е стойността от извършеното от двете фирми по договор № 117/28.04.2017 г. с Общината, подписан за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на Община Септември“ за срок от 48 месеца или 4 години. Сумата касае строително-монтажните работи за подобект: ул. „Христо Ботев“, ул. „Средна гора“, ул. „20-ти април“ и „Междублоково пространство“ съгласно фактура № 12/09.11.2017 г.
Ответникът Община Септември е депозирал отговор, с който признава исковете. В него се заявява, че „..липсва спор за размера и дължимостта на процесните суми, като с оглед признанието счита, че на ищеца се дължат разноски само за държавна такса, но не и за юрисконсултско възнаграждение. Представя се за приемане Заповед № 434 от 02.04.2018 г. на кмета Марин В. Рачев, с която се овластява инж. Явор Г. Митев – зам. -кмет по социалната и икономическата политика на Общината да изпълнява функциите на кмет на община Септември при негово отсъствие“.
По-нататък в определението се казва: „СЪДЪТ намира, че в случая е налице признание на иска по смисъла на чл. 237 от ГПК от страна на ответника, доколкото направеното от него изявление е в смисъл, че правното твърдение на ищците отговаря на действителното правно положение, като чрез него ответникът сочи, че няма да се брани срещу исковете, защото те са основателни“.
Делото ще продължи в открито съдебно заседание през октомври. Интересен факт е, че делото е заведено преди да изтече и една година от подписването на договора, което показва нетърпението на двете фирми, които са извършили и санирането на всичките жилищни сгради в Септември.
Прочетена 3050 пъти            <<< Назад    


Узаконяване на сондажни кладенци

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453