On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 15/12/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище Още МИЛИОН лева ОТИВАТ за УКРЕПВАНЕ южния бряг на р. Марица при помпената станция в Мокрище
В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив В Специализирания съд е НАСРОЧЕНО делото срещу Рачев, Митев, Милов и Бончев, ЧАКАТ се и решенията на ВАС и Апелативен съд - Пловдив

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
20:23:30 - 01/12/2019
За 17 декември от 14:00 часа в Специализирания съд е насрочено разпоредителното заседание на наказателното дело срещу кмета на община Септември Марин Рачев, бившия му заместник Явор Митев, специалиста в „Инвеститорски контрол” към отдел „Строителство” при дирекция „Архитектура и териториално устройство” Станой Милов и директора на Дирекция “Транспорт и околна среда“ Ангел Бончев. Делото е образувано на 31 октомври въз основа на внесен обвинителен акт от Специализираната прокуратура на 30 октомври, придружен от 23 тома доказателствен материал.
Припомняме, че на 8 октомври от Специализираната прокуратура съобщиха, че е приключило разследването за умишлена безстопанственост срещу кмета на община Септември Марин Рачев. Заедно с него са обвинени и трима общински служители - зам.-кметът Явор Митев, специалистът в „Инвеститорски контрол” към отдел „Строителство” при дирекция „Архитектура и териториално устройство” Станой Милов и директорът на Дирекция “Транспорт и околна среда“ Ангел Бончев.
Марин Рачев е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от май 2017 г. до август 2018 г. като длъжностно лице не е упражнил контрол върху общинските служители Милов и Бончев, на които е възложено отчитането на обществено имущество – те подписали приемо-предавателни протоколи за строително-монтажни работи, без да са реално изпълнени. Рачев не положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на повереното му имущество - допуснал да бъдат заплатени недължими суми с платежни нареждания по фактури, дейности и услуги на завишени цени, по договор №117/28.04.2017 г. за обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември“, сключен между Общината като възложител и „Консорциум ремонти и възстановяване - Септември“ ДЗЗД като изпълнител. Във въпросното ДЗЗД съдружници са „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД с управител Георги Делчев и „Строителна техника ПЗ“ ЕООД с управител Владимира Бояджийска. От това са последвали значителни щети за Общината в общ размер на 255 039.73 лв., без ДДС.
Зам.-кметът Явор Митев е привлечен за длъжностно престъпление и за престъпление против реда на управлението. На 12 февруари 2018 г. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - действащ временно като кмет на община Септември (съгласно заповед на Марин Рачев от 1 август 2017 г.), нарушил служебните си задължения, като без да е възникнала необходимост от изменение на сключения договор за обществена поръчка от 28 април 2017 г. с предмет “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември“, подписал допълнително споразумение №43/12.02.2018 г. за изменение на договора, с цел да набави за изпълнителя ДЗЗД „Консорциум ремонти и възстановяване - Септември“ търговска печалба от 1 000 000 лв. С толкова той увеличил в анекса сумата за изпълнение на договора, от което са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Общината. Митев е обвинен и за това, че на 23 август 2018 г. не изпълнил задължението си по чл.154 от Закона за съдебната власт да окаже съдействие по разпореждане на следователи от Следствения отдел при Специализираната прокуратура (постановление №1840/20.08.2018 г.) за създаване на необходимата организация във връзка с извършвани на територията на община Септември процесуално-следствени действия (престъпление по чл. 275, ал.1 от НК).
Станой Милов е обвинен за документни престъпления при удостоверяване на реализирани строително-ремонтни дейности на територията на община Септември. От 9 май 2017 г. до 9 август 2018 г., в кръга на службата си съставил 11 официални протокола за отчитане на извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи на обекти, по които Общината е била възложител, а „Консорциум ремонти и възстановяване - Септември“ ДЗЗД – изпълнител. В тях удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че посочените в протоколите СМР са извършени в пълен обем, въпреки че били частично изпълнени или изцяло неизпълнени (престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК).
Обвинен за документни престъпления е и Ангел Бончев. На 4 май 2017 г. в кръга на службата си, при условията на продължавано престъпление, съставил два официални документа – протоколи за отчитане на извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи по договора с „Консорциум ремонти и възстановяване - Септември“ ДЗЗД, в които удостоверил извършени в пълен обем работи, докато те били частично изпълнени или изцяло неизпълнени.
Припомняме още, че на 18 ноември ВАС приключи разглеждането на делото по обжалване от страна на Марин Рачев на решението на КПКОНПИ, с което той беше обявен в конфликт на интереси във връзка с казуса с проект за къща за гости край Ветрен на фирма, собственост на неговата майка. В случай че ВАС потвърди решението на комисията, настоящият кмет на Септември Марин Рачев трябва да бъде отстранен от длъжност.
На 10 октомври тази година в Апелативен съд – Пловдив беше обявено за решаване и наказателното дело срещу Марин Рачев в качеството му на бизнесмен по обвинение за данъчни престъпления. По това съдебно производство той има присъда на първа инстанция – Окръжен съд – Пазарджик, в размер на 2.5 г. условно с 4 години изпитателен срок. Съгласно това съдебно решение Рачев ще трябва да възстанови и сумата от около 118 хил. лв. на НАП ведно с лихвите върху нея.
Прочетена 7850 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg