On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Петък, 25/06/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв.

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
14:30:09 - 27/01/2020
Със свое решение от днес Административе съд – Пазарджик отмени Решение № 190/07.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината Марин Рачев. Съдът в лицето на съдия Христина Юрукова връща преписката на ОИК - Септември за ново произнасяне, в срок от 14 дни от влизане в сила на съдебното решение. Причината е ОИК да се съобрази с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт.
Осъжда ОИК - Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 лв. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
Ето и по-важното от текста на съдебното решение:
Разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА предвижда предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В случая това следва да бъде направено с Решение на ОИК - Септември. Нормата задължава ОИК да издаде решение за предсрочно прекратяване на пълномощията при установен конфликт на интереси с влизането в сила на акта по установяване. Правилното тълкуване на нормата сочи, че е налице обвързана компетентност на ОИК и той следва да прекрати предсрочно пълномощията.
...
Според съда приложението на нормата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА не е обвързано с длъжността и мандата, за които е установен конфликт на интереси.
...
Възникналият юридически факт на встъпване в длъжност кмет/независимо на кое населено място/ за мандат 2019-2023г. не може да води до своеобразна „амнистия“ за установен конфликт на интереси, отнасящ се за период от време, когато е бил лице, заемащо публична длъжност, установено с влязъл в сила административен акт. Установеният конфликт на интереси на заемащия длъжността „кмет“ за мандат 2019-2023г. Марин Рачев за време, през което е бил също лице, заемащо публична длъжност(дори да съвпада с настоящата) е основание за освобождаването му от длъжността по приложение на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА.
Прочетена 36940 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg