On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Четвъртък, 22/10/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията МОСВ напомня, че на 27 ноември ИЗТИЧА срокът за РЕГИСТРАЦИЯ на сондажи и кладенци за фирми и граждани, ВИЖТЕ условията
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
20:11:26 - 13/10/2020
През последните няколко дни към редакцията се обърнаха наши читатели, за да споделят, че до месец предстоят промени в една наредба, които може да създадат сериозни проблеми на немалко хора – водачи на автомобили в страната, включително в област Пазарджик. За да разясни казуса се обърнахме към инж. Иван Поибренски, управител на автосервиз за проверка и регистриране на уредби за пропан-бутан и метан.
„Виделина“, Валентин Ненков: Първо да кажем няколко думи за тази наредба, каква материя урежда тя?
Инж. Иван Поибренски: Наредба, допълнение на Наредба №32 за годишни прегледи пропан-бутан и метан, допълнението е от 11.09.2020, влизаща в сила на 12 ноември 2020 г.
„Виделина“: Би ли очертал новите положения в наредбата, които могат да създадат проблеми на водачите на МПС?
Инж. Иван Поибренски: Изменението, касаещо в момента ползвателите на газови уредби, пропан-бутан по-точно, се състои в това, че бутилките, навършили 10 г., следва да се подменят със съответен нивомер. Пак повтарям, че това изискване влиза в сила от 12 ноември т.г. В противен случай автомобилът не може да премине технически преглед след 12 ноември.
„Виделина“: Което означава, че всяка кола с навършени 10 години на газовата бутилка ще бъде връщана от пунктовете за технически преглед?
Инж. Иван Поибренски: Да, ще бъде връщана, докато си смени бутилката и тогава следва да се явят за първоначална регистрация на съответната газова бутилка и нивомер и след това да преминат технически преглед, където пожелаят.
„Виделина“: Да разбираме, че собствениците на автомобили с изтекли 10 години на газовата бутилка трябва да избързат да минат на технически преглед преди 12 ноември, за да разполагат с още няколко месеца до една година, за да сменят бутилката си.
Инж. Иван Поибренски: Точно така, да. Могат на законово основание да си преминат преглед преди 12 ноември, за да се избегне струпване в сервизите, които извършват монтажите, след това при нас за първоначална регистрация, както беше тази пролет, тъй като в Пазарджик сме само един или два пункта с тази дейност, а в областта няма други пунктове.
Прочетена 7475 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg