On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 25/09/2022     e-mail: videlinabg@abv.bg

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
20:32:21 - 21/09/2022
След решението на ЦИК от днес още от утре може да започне свалянето на билбордовете с ликовете на Васка Рачева, Стефан Мирев и селските кметове
Интересно защо чак сега реагира РИК - Пазарджик, след като картинката беше същата и на парламентарните избори през миналата година.
С решение от днес, 21 септември, Централната избирателна комисия (ЦИК) ОСТАВИ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. №НС-15-150 от 20.09.2022 г. от А. А. К., срещу решение №90-НС от 12.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик и върна административната преписка на РИК 13 – Пазарджик.
Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК - Пазарджик, тъй като е извън кръга на лицата, чиито права или законни интереси се засягат, се казва в решението на ЦИК и се уточнява, че лицето, подало жалба, не се явява заинтересувана страна в проведеното пред РИК13 – Пазарджик, производство. В този смисъл жалбата е недопустима.
Припомняме, че с решение от 12 септември, РИК – Пазарджик установи нарушение на забраната на чл. 183, ал.4 от ИК от страна на кметицата на община Септември Васка Рачева, селските кметове на Варвара и Лозен и бившия депутат, кандидат за нов мандат от листата на ГЕРБ - СДС и доскорошен областен управител Стефан Мирев.
С решението се задължава председателят на Районна избирателна комисия – Пазарджик да състави актове за установяване на нарушение на Васка Рачева и Стефан Мирев.
Произнасянето на РИК – Пазарджик беше вследствие внесен сигнал на 11 септември от KП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ чрез адв. Надежда Йорданова. В него се твърди, че в периода 9-10 септември 2022г. на територията на област Пазарджик в центъра на с. Ветрен дол, на изхода на гр. Септември към гр. София и в септемврийските села в Симеоновец и Семчиново са поставени агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс (ИК), а Васка Рачева – действащ кмет на общината, фигурира върху агитационен материал заедно със Стефан Мирев. Уточнява се, че като част от съдържанието на рекламните изображения под името на Рачева е вписана заеманата от нея длъжност по чл.38, ал.1 от ЗМСМА, а именно кмет на община Септември. Поддържа се, че описаните изображения представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183 от Изборния кодекс, като същите са изготвени и поставени в нарушение на чл. 183, ал.4 от Изборния кодекс, а именно нарушение на добрите нрави. Чрез това Васка Рачева заявява подкрепа, не от свое име, а от позицията на кмет на община, с оглед на което с присъствието си в агитационен материал, кметът на община Септември използва позицията си като носител на публична властническа функция, за да рекламира конкретна политическа сила и преференциална кандидатура. Изразено е, че се счита за недопустимо орган на власт да агитира в полза на конкретна политическа сила, което от своя страна застрашава упражняването на свободното право на глас на гражданите.
С оглед изложеното в сигнала се твърди, че КП ГЕРБ – СДС използва предизборна агитация, която накърнява добрите нрави по смисъла на чл. 183, ал.4 от ИК. Формулирано е искане нарушенията да бъдат установени, както и да бъде разпоредено незабавното премахване на агитационните материали.
При проверка на членове на РИК се установява, че на главния път в с. Лозен има 3 бр. агитационни материали – рекламно пано, на които са Стефан Мирев и Васка Рачева, както и Дойчин Анчев - кмет на с. Лозен.
На входа на гр. Септември от разклона на пътя Пазарджик - Белово са поставени 2 бр. агитационни материали – рекламно пано, на които са Стефан Мирев и Васка Рачева.
Пред Община Септември е поставен същият агитационен материал.
На читалището на с. Семчиново се намира агитационен материал със Стефан Мирев и Васка Рачева. До него е поставен същия материал, а на хранителен магазин в центъра на с. Варвара фигурира агитационен материал – рекламно пано, на което са Стефан Мирев, Васка Рачева и Димитър Деянов - кмет на с. Варвара.
На магазин до Кметството на с. Ветрен дол е поставен агитационен материал – рекламно пано, на което бяха Стефан Мирев и Васка Рачева.
В решението на РИК се казва, че за подобни нарушения наказанието е глоба от 2 000 до 5 000 лв. „Деянието в действителност се явява довършено със самия факт на използването и разпространението на агитационния материал при неизпълнение на предвидените в ИК задължения тези агитационни материали да не накърняват добрите нрави“, пише още в решението на РИК.
Указва се на кмета на община Септември изземването и премахването на агитационните материали, нейния образ, както и образите на кметовете на кметства или кметски наместници в кметствата на територията на община Септември.
След съставянето и връчването на актовете, същите трябва да се изпратят на областния управител на област Пазарджик за издаване на наказателни постановления.
След решението на ЦИК от днес още от утре може да започне свалянето на билбордовете с ликовете на Васка Рачева, Стефан Мирев и селските кметове.
Прочетена 2074 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg