On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Вторник, 21/03/2023     e-mail: videlinabg@abv.bg
800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“ 800 000 лв. ще СТРУВА на пазарджиклии ЗАСЕГА новата РОЖБА на Тодор Попов „Градината на света“

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
11:22:28 - 18/03/2023
Без намалено ДДС за ресторанти, спорт и някои туристически услуги, максимум 5 хил. лв. плащане в брой
Росица Велкова
Заради инфлацията вероятно много компании ще попаднат в графата свръхпечалба
За първи път изрично се посочват като облагаеми доходите от крипто търговия
Затяга се и декларирането на вноса на чувствителни стоки като месо, плодове и зеленчуци
Късно в петък Министерството на финансите публикува идеи за данъчни промени, които накратко търсят средства за бюджета, като орязват подаръци от предни предизборни популизми, но и въвеждат еднократно плащане върху свръхпечалби за вероятно повечето компании в страната. Целта - да се оздравят държавните финанси. Шансът обаче да бъдат приети от мнозинство в следващия парламент е малък, тъй като движенията не са популистки.
Трите ключови промени са еднократен данък свръхпечалба за всички фирми, отпадне на ниската ДДС ставка за заведения, спорт и туризъм, и прагът за плащания в брой да се намали наполовина до 5 хил. лв.
Още когато бяха анонсирани от служебния финансов министър Росица Велкова, предложенията не срещнаха подкрепата на партиите. От ГЕРБ например заявиха, че ниският ДДС за заведенията са го въвели те и няма да го пипат, а от "Продължаваме промяната" - че няма нужда от данък свръхпечалба, за да се върже бюджетът за тази година.
В мотивите към промените обаче от Министерството на финансите са посочили, че въвеждането на еднократна солидарна вноска за свръхпечалбите на компаниите е с цел да се намали потенциалният дефицит в бюджета за тази година. В противен случай рискът е страната да влезе в процедура за прекомерен дефицит (над 3% от БВП) и да изпусне целта за влизане в еврозоната. "Въвеждането на предлаганата мярка е важно с оглед даването на ясен политически сигнал на европейските партньори за амбицията на Република България за приемане на еврото", посочват от ведомството на Велкова. Този път темата за борда и МВФ не се споменават.
От ведомството са изчислили, че общо за периода 2020-2022 г. държавата е предоставила 11.2 млрд. лв. под формата на помощи, компенсации и намалени данъчни ставки на бизнеса. И е логично сега да обложи тези бизнеси, които са натрупали свръхпечалби с еднократна солидарна вноска.
Как ще се изчислява данък свръхпечалба
Поправката, която вълнува най-много бизнеси, вероятно е идеята за въвеждане на еднократен данък свръхпечалба (наречен солидарна вноска) само за второто полугодие на тази година. В промените е записано, че за да се изчисли дали дадена компания дължи вноски, ще се гледа средната стойност на облагаемите й печалби за 4 години назад - от 2018 до 2021 г. За авансовите вноски ще се ползва 2022 г. Като така ако дадена компания има печалба през второто полугодие на 2023 г., която е с 20% по-висока от половината на средната за въпросните четири години, ще дължи 33% вноска върху горницата.
Дават се две опции за изчисляване: В първия случай за окончателната вноска се взема счетоводната печалба за периода юли-декември 2023, преобразувана със всички увеличения и намаления на резултата за данъчни цели за годината, разделени на две. В този случай полученото се сравнява с половината от средната данъчна печалба за четирите години, увеличена с 20%. Ето и пример: ако дадена компания има счетоводна печалба за периода юли-декември 2023 от 100 хил. лв., с увеличение при данъчно преобразуване за цялата 2023 г. от 20 хил., имаме печалба от 100 хил +20хил/2, т.е. 110 хил. Половината от средната печалба за 2018-2021 г. е 50 хил. лв., а увеличена с 20%, т. е. 10 хил., е 60 хил. лв. Имаме свръхпечалба, защото сравняваме 110 хил. със 60 хил. Разликата от 50 хил. лв. е свръхпечалба и се облага допълнително с 33%.
Втори вариант е да се вземе предвид данъчната печалба за цялата 2023 година, разделена на две, и пак да се сравни по същия начин с миналия период. Ето и пример: компания има счетоводна печалба за цялата 2023 в размер на 220 хил. лв., увеличена с 20 хил. лв. за данъчни цели, т. е. 240 хил. данъчна печалба за цялата година. Сравняваме 240 хил. делено на 2, т.е. 120 хил. с половината от средната печалба (предните 60 хил), и разликата от 60 хил. лв. свръхпечалба се облага с 33%.
Според данъчен консултант всяка компания трябва да сметне кое й е по-изгодно, стига да има счетоводни данни за полугодие, защото малките фирми си изготвят отчети на годишна база. Тогава те нямат друг вариант, освен да изчислят дали и какви вноски дължат на база втория пример.
Има и особеност - в случая авансовите вноски са месечни. В закона има и неяснота как се изчислява когато през някоя предходна година компанията е на загуба. Първият прочит е, че се смятат само годините с печалба в периода 2018-2021 г.
Накратко, заради инфлацията, много компании имат номинално по-висока печалба и ще трябва да внасят въпросната нова "вноска" в бюджета. Ако бъде приета.
Кажи на НАП, че ще внасяш храни
Министерството на финансите предлага още да се въведе задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск. Такива са например меса, риби, яйца, млека, плодове и зеленчуци и т.н. Това изискване ще е за стоки, чийто превоз започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози на територията на страната. "Задължени лица за предварително деклариране на превозите се предвижда да бъдат получателят/купувачът/придобиващият стоката в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки, доставчикът, продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки, съответно вносителят - след приключване на митническия режим при внос", посочват от МФ.
Без преференциален ДДС за заведенията
От финансовото ведомство изчисляват, че бюджетният ефект от въведените намалени ставки на ДДС и освобождавания от облагане с акциз за периода 2020-2022 г. е загуба общо в размер на 909 млн. лв. Затова и предлагат да се премахне преференциалния ДДС за ресторанти, туризъм (без хотелската нощувка), спортни клубове и съоръжения, считано от 30 юни тази година.
"Анализите показват, че въвеждането на намалени ставки не води до по-ниски цени на продаваните стоки и услуги, тъй като не са налице фиксирани цени, а цената на предлаганите стоки или услуги се определя на пазарен принцип", посочват от Министерството на финансите.
Запазва се намалената ставка на ДДС за хотелското настаняване, за книги, вестници и списания, и за храни и хигиенни материали за бебета.
Кешови плащания - до 5 хил. лв.
Като мярка за ограничаване дела на сивата икономика се предлага нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 хил. лв. на 5 000 лв.
Облагане на крипто, но облекчение за акции
Министерството предлага да се запише изрично, че печалбите на физическите лица от търговия с криптовалути са облагаеми. Но слагат облекчение - намаляват данъчна основа за цялата група облагаеми финансови активи (акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута) с 10% нормативно признати разходи.
Данъчни консултанти посочват, че и в момента НАП третира доходите от търговия с крипто като облагаеми. Но досега не са се признавали разходите за комисионни и други такси към платформи и посредници при търговия с ценни книжа и въвеждат въпросното намаление на облагаемата част за доходите на физическите лица от всички финансови активи.
Леко ограничаване на хазартната реклама
Ведомството на Велкова предлага и леко затягане на хазартната реклама. В ресорния закон се предлага да се запише, че се забранява пряката реклама на хазартни игри, "включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра". Забранява се и обявяването на размера на печалби, получени от хазартни игри и бонуси, както и обявяването на участници в хазартни игри, спечелили награди. Въвеждат се и глоби за лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри в нарушение на закона - имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв. или глоба от 10 000 до 30 000 лв.
"Капитал"
Прочетена 585 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg