Апелативен съд спря временно делото “Виделина - Варникови”
Апелативен   съд - Пловдив спря в понеделник разглеждането на гражданското дело, образувано   по жалбата на “РИК Ели” ЕООД против решението на Окръжен съд - Пазарджик. По   същото, гражданско отделение, председателствано от съдия Невена Танкова реши   вестник “Виделина”, издаван от рекламно-издателската къща, да заплати на Соня   Варникова и съпруга и сумата от 20 000 лв. за причинени им морални увреждания.   Както сме припомняли и в предишни публикации, ще припомним отново. В рубриката   “Поща “ВИДЕЛИНА” на брой 199/23 октомври 2007 г., вестникът публикува получено   по електронната поща писмо на читателката Кунка Делчева. В същото се изнасят   данни, касаещи двамата съпрузи Варникови, като например, че при управлението на   кмета Иван Колчаков през 2002 г. Соня Варникова е работила в Общината и е   сътрудничила активно на фирма “Нитекс” за закупуване от нея на 7 дка общински   терен на трикратно по-ниска от действителната цена като са платени 235 000,   вместо пазарните 800 000 хил. лв. Казва се още, че по собствено, на Варникова   признание, за тази услуга е получила подкуп от 30 000 лв. “За сърдечните връзки   на госпожата с фирма “Нитекс”, може да се съди по обстоятелстово, че през 2002,   2003 и 2004 г. тя е сред официалните гости на новогодишните партита на Доспат”,   се казва още в писмото. Пак според него “наглост е и фактът, че г-жа Варникова,   след членство в почти всички български партии, към онзи момент е лице на ГЕРБ в   Пазарджик и раздава помощи от негово име”. Написано е също, че през последните   3-4 години двамата Варникови не работят, занимават се с далавери и по-точно с   кражби, че нейна (на Варникова) е крилатата фраза: “Да не съм луда да работя за   1000 лв. на месец”, че с брат и Иван Василев се е занимавала с проституция в   Англия и с измами в България (за това Делчева предложи в Окръжен съд да даде   показания при закрити врати), че двамата държат незаконна постройка пред училище   “Г. Брегов”, но нито предишният кмет Иван Колчаков, нито сегашният (вече също   бивш) Иван Евстатиев са предприели мерки против незаконното строителство, тъй   като Варникова винаги е била в добри отношения с управляващите и че не е   необходимо да работи, тъй като знае как да се възползва от властта и как да   краде и мами хората.
След публикацията във “Виделина” Варникови не се   възползваха от възможността за писмен отговор, каквато би им се предоставила   (потвърдено от тях и протоколирано в първоинстанционното разглеждане на случая).   Вместо това те се жалват в съда, но не срещу автора, а срещу медията. Съдия   Танкова преценява, че жалбата, в този си вид, е основателна и образува дело. За   разглеждането му от Англия, където живее, пристигна читателката Кунка Делчева.   Тя потвърди пред съда, че всичко написано във вестника е точно така, както тя го   е написала и нищо не е променяно и добави, че част от цитираното в писмото знае   лично от Соня Варникова, друга част е проверила и, цитирам: “Заявявам, че мога   да го докажа и че всичко, което казвам сега, в този момент, е истина, мисля че в   момента говоря пред съда под клетва”. В мотивите си пазарджишкият Окръжен съд   приема, че като издател на вестника, публикувал процесното писмо, ответникът по   спора има качеството на възложител на работата. Според решението вестникът   трябва да заплати на Соня Варникова сумата от 15 000 лв., а на Георги Варников -   5 000 лв., предста-вляващи обезщетение за нанесени им неимуществени вреди. Във   връзка с първоинстанционния мотив, че ответникът има качеството на възложител, в   жалбата на “РИК Ели” ЕООД пред Апелативен съд се казва, цитирам: “По тази   логика, ако организирам телевизионен диспут на превизборна тема, например, и по   време на предаването, организирано от дружеството, някой от участниците   наклевети или напсува другия, то би следвало и за тези негови действия ли да   отговаряме?”.
В първото заседание на въззивна инстанция бяха приети всички   искания на ищеца (“РИК Ели” ЕООД). Между тях беше призована Соня Варникова,   която да отговори дали през февруари 2005 г., като пълномощник на Кунка Делчева и Донка Делчева, е продавала в Несебър имот, съсобствен на “Белла” ООД Пазарджик   и на Донка Делчева; дала ли е пари от тази продажба на лицата, които е   представлявала (кога и ако не - защо?). За Георги Варников беше допуснато да   отговори на въпросите дали е получил от едноличния собственик на капитала на   дружеството ЕООД “ЕКОТУР-ИНН”, Батак - Мирела Богданова, сумата от 30 000 паунда   за закупуване на недвижим имот в м. “Корията” в землището на Батак; закупил ли е   той, в качеството си на управител на същото дружество от името и за негова   сметка недвижим имот в м. “Корията”, продал ли е от името и за сметка на   “ЕКОТУР-ИНН” ЕООД този имот на Дичо Трифонов от Бургас на 30 юни 2005 г. Мирела   Богданова пристигна от Англия и се яви пред апелативните магистрати. От   показанията и стана ясно, че се познава със семейството от брата на Соня   Варникова Иван Василев, а отношенията и с в. “Виделина” се простират до   качеството и на читател. Тя каза още, че в периода 2004 - 2006 г. Георги   Варников е бил управител на дружеството и. Имали за цел да инвестират в селски   туризъм и земята в землището на Батак била необходима за строеж на обект. За   целта тя дала на Варников в брой и без разписка около 90 000 лв. (30 000   английски паунда), с които да закупи земя на Цигов чарк. Купи я на името на   дружеството, но след това я продаде с мое формално разрешение, но без мое   знание, заяви свидетелката. Според обясненията и пълномощно за разпореждане с   имоти на дружеството било сложено между други документи и го подписала, без да   го види. Разбрала, че имотът вече не е неин едва през 2006 г. Пари не и били   възстановени. В тази връзка съдът, по искане на жалбоподателя, допусна да бъде   задължен нотариус Георги Карамитрев с район на действие Районен съд - Пещера да   представи заверено копие от нотариална преписка за продажба на недвижим имот в   м. “Корията” в землището на Батак от “ЕКОТУР-ИНН” ЕООД, както и нотариус Мария   Бакърджиева, регистрирана в Нотариална камара с район на действие Районен съд -   Несебър, да представи заверено копие от нотариална преписка за покупко-продажба   на недвижим имот и право на строеж. За сделката на Цигов чарк показания даде   Георги Варников. Той отрече категорично да е получавал от Богданова сумата от 30   000 английски паунда, но потвърди, че е закупил имота (?!?). По отношение на   продажбата също потвърди, че я е осъществил и заяви, че е дал парите на ръка   (без да спомене на кого) и не знае защо не са стигнали до Богданова. Соня   Варникова също потвърди продажбата на имот в Несебър като пълномощник на Кунка   Делчева и Донка Делчева, съсобственост на “Белла” ООД, като каза, че е дала   парите на нея (на кого?) след като се е върнала от Несебър.
На последното   съдебно заседание, проведено на 6 октомври 2008 г., стана ясно, че нотариалната   преписка от Несебър е пристигнала, но тази от Пещера не е. Разпитан през юни   свидетел, семейният приятел на Варникови Христо И. заяви, че, цитирам: “Аз пръв   видях статията и им се обадих. Първо нямаше реакция, но когато ги посетих   вечерта видях, че Соня ревеше, а Георги беше афектиран и дори искаше да се   саморазправя с издателя”. Относно трудовите занимания на Варникови същият   свидетел каза, че доколкото знае това са имоти, но не и точно какъв е характерът   на бизнеса им. За Георги Варников каза, че е бил полицай и главен инспектор в РО   ДАИ. В последното съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя   адв. Ивайло Луканов представи молба, придружена с писмени доказателства, въз   основа на която моли производството по настоящото дело да бъде спряно до   решаване на спора по гражданско дело в Районен съд. Семейство Варникови иска от   “Виделина” 20 000 лв. за публикуване на процесното писмо, а от автора Кунка   Делчева - 10 000 лв. за същото (но по различни законови текстове). Към молбата   на адв. Луканов бяха представени и постановления на Районна прокуратура (РП)   Пазарджик за разпределени в РП - Несебър и РП - Пещера преписки по отношение   коментираните по-горе сделки с имоти в Несебър и землището на Батак.   Представителят на ответниците адв. Кънчо Станчев възрази на приемането на   преписката от пещерския нотариус, тъй като, по думите му с определение на   Апелативен съд са били допуснати две преписки, които са приложени от несебърския   нотариус и никъде нямало допуснато прилагане на преписката от пещерския   нотариус. “Не считам, че следва да се отлага делото и двата акта са приложени.   По искането за спиране смятам, че двете дела могат да бъдат разгледани и в две   производства, и в едно производство. Това дело е по чл. 49 ЗЗД (Закон за   задълженията и договорите чл.49. Този, който е възложил на друго лице някаква   работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на   тази работа), така че не е необходимо да бъде спирано, за да се произнася   Районен съд за претендираните неимуществени вреди. Ако беше наказателно, тогава   беше друг въпросът. За преписките считам, че има само една жалба, приложена по   делото, има образувана предварителна проверка, преписка, няма образувано дело,   нито нищо”. Съдът прие молбата на адв. Ивайло Луканов, заедно с писмените   доказателства, установяващи искането, прие също и постановленията на Районна   прокуратура - Пазарджик, по отношение на преписките, а по искането за спиране на   производството счете, че същото е основателно по изложените от него твърдения.   Предвид връзката между споровете настоящото производство следва да бъде спряно   до решаване на гражданското дело срещу Делчева в Районен съд - Пазарджик,   определи съдът. Определението подлежи на обжалване в седмичен срок пред ВКС.(В)