Изработване и внасяне в МОСВ на документи за разрешително за водоползване, включващи хидрогеоложки и хидроложки доклади, и проекти за добив:
- от съществуващи сондажни кладенци
- повърхностни води /реки, езера, води в тръбопроводи и др./
- извори
- източници на минерални води

Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за разрешително за изграждане на сондажни кладенци и хидрогеоложки проучвания
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за разрешително за заустване на отпадни води.

 

тел.034/445175 /

gsm:0887788453