„Виделина” вече с нова рубрика,
 посветена изцяло на Вашите въпроси
 
ВИЕ ПИТАТЕ,
                      НИЕ ТЪРСИМ
                                           ОТГОВОРИТЕ
                   Уважаеми читателю,
Започваме нова рубрика, в която даваме простор на Вашите питания към власти, институции и организации, до отговорите на които, по една или друга причина, не сте се добрали или пък те не са Ви удовлетворили. С ясното съзнание, че това е рутинна за изданието ни дейност, искаме да насочим вниманието на читателите си към едно по-специално пространство за дискусии и да Ви улесним в намирането на отговорите на Вашите актуални въпроси, минавайки по възможно най-краткия път, без да ги залутваме в свързани с дадена тема материали и коментари. Както досега, очакваме въпросите Ви на редакционния си имейл, в рубриката „съобщения” и на телефони:
034/44 51 75 и 44 52 51.
e-mail: videlinabg@abv.bg